spaceholder met human design (basis) kennis

Wendy van Berkelpodcastmaker


​w​orkshop human design voor beginners


sp​a​ceholder

onders​teuning workshops/livedagen

ondersteu​ning achter de schermen


meer informatie

wendy@wendyvanberkel.nl

www.wejoy.nl